FANDOM


İki faktör teorisi Orval Hobart Mowrer ve arkadaşlarının fobi ve anksiyeteyi açıklamak için geliştirdikleri davranışçı bir teoridir. Bu teoriye göre fobiler klasik ve operant şartlanmaların bir bileşiminden oluşur. Bir koşulsuz uyaran koşulsuz bir tepkiyle kombinasyon oluşturarak koşullu bir uyarana, yani kaygı yaratan bir duruma dönüşür. Bu da kişinin kaygı uyaranını önleyerek azaltmaya çalıştığı operant bir şartlanmayla pekiştirilir. Örneğin arı sokması arılardan korkmaya yol açabilir (klasik şartlama). Ancak arılardan sürekli olarak uzak durulması kaygının devamı ve pekiştirilmesine ve böylelikle de sürekli bir fobiye yol açar (operant şartlama)[1]

OkumaEdit

  • Orval Hobart Mowrer: Avoidance conditioning and signal duration,: A study of secondary motivation and reward, American Psychological Association, 1942
  • Orval Hobart Mowrer: Abnormal reactions or actions?: An autobiographical answer, W.C. Brown, 1966
  • Orval Hobart Mowrer: Psychology of Language and Learning, Plenum Pub Corp, 1980, ISBN 0306403714


DipnotlarEdit

  1. S. Rachman: „ Anxiety disorders: Some emerging theories“, in:Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 1984