FANDOM


Homofobi (Yunanca homós: aynı; phóbos: Korku, fobi) esas olarak eşcinsellere yönelmiş toplumsal düşmanlığı ya da eşcinsellere karşı duyulan irrasyonal korkuyu ifade eder. Homofobi toplumsal bilimlerde, ırkçılık, zenofobi ya da cinsiyetçilikle birlikte "grupla ilgili insan düşmanlığı" olarak tanımlanır.

Tanım Edit

Homofobi kavramı reddedici davranışın nedeni olarak korkuyu işaret eder. Korku sadece gençlerde değil, yetişkinlerde de saldırgan-reddedici davranışın alışıldık açıklama modelidir. Söz konusu olan bireyler karşısında duyulan korkudan çok, bireyin derinde bulunan, genellikle bilinçdışı yaşanan kendi kişilik parçaları karşısında duyduğu korkudur. Bununla birlikte "klinik-psikolojik" anlamda bir fobi anlamına gelmez.

Homofobi bir yandan bireyin kendi kendilik algısına uymayan, dolayısıyla aşağı görülen ve bilinçdışına itilen kadınsı ya da erkeksi kişilik parçaları karşısında duyulan korkuyu/kaygıyı, diğer yandan bunun sonucu olarak ortaya çıkan iğrenme, aşağılama ve nefret gibi duyguları ve üçüncü olarak da toplumdaki eşcinsellere karşı önyargıları, suçlama eğilimlerini ve şiddet potansiyelini ifade eder. Dinamik psikoloji açısından bakıldığında homofobi, cinsiyetçilik, ırkçılık ya da antisemitizm gibi, kendi kimliğini sorgulatan genelde bilinçdışı bir kaygıyla ilişkilidir. Homofobik bireyler sıklıkla eşcinsellikle yoğun olarak ilgilenirler ve onunla mücadele etmek isterler.

Homofobik şiddetin toplum, gruplar ya da bireyler tarafından uygulanan farklı biçimleri eşcinsellerin gerek bireysel, gerek toplumsal gelişme süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ve onları baskı altında bulunmanın neden olduğu olumsuz psişik durumlara yol açtığı için "davranış bozukluğu" olarak nitelemek mümkündür.