FANDOM


Küba psikolojisi 1959 yılındaki devrimden sonra eleştirel, marksist bir yönelime girmiştir. Devrimden önce özellikle üst kesimlerin rağbet ettiği psikanalizin devrimden sonra psikanalistlerin önemli bir kesiminin ülkeyi terk etmesiyle gözden düşmesinden sonra, özellikle Sovyet psikolojisinin de etkisiyle Lev Vygotsky'nin düşünceleri Küba psikolojisinde ağırlık kazanmıştır. Son yıllarda eleştirel psikanalizin de yeniden Küba'da yayılmaya başlandığı gözlenmektedir.