FANDOM


Obsesif-kompülsif kişilik bozukluğu DSM-IV'e göre aşağıdaki özelliklerden en az dördünü gösteren, mükemmelliyetçilik, aşırı düzenlilik, dışsal ve içsel ilişkileri kontrol etme çabasıyla karakterize olan bir kişilik bozukluğudur.

1- Kişi yaptığı bir işte ayrıntılara o kadar dalar, kurallar, listeler programlamalar, hesaplar ve bağlantılar ile öyle uğraşır ki, neredeyse yaptığı şeyin gerçek amacını, hedeflerini unutur.

2- Yaptığı işi bitirmesini güçleştirebilecek, engel olabilecek aşırı bir mükemmeliyetçilik içindedir.

3- Kendini dostlarından ve hoşça vakit geçirebileceği etkinliklerden ayrı, uzak bırakacak derecede ve ekonomik durumla açıklanamayacak bir şekilde hayatini iş ya da bir şeyler üretmeye adar.

4- Kültürel ve dinsel özelliklerle açıklanamayacak bir şekilde ahlak, doğruluk, dürüstlük, manevi değerler, sadakat, şeref, prensip gibi konularda vicdaninin sesini aşırı derecede dinler ve gerekli hoşgörü, anlayış ve esnekliği göstermez.

5- Kendisi, ailesi ve çevresi için özel bir anlam ve değeri olmasa bile eskiyip, yıpranmış ya da değeri olmayan şeyleri atamaz, elden çıkaramaz.

6- Başkalarının da tam anlamıyla kendisi gibi düşünüp, hareket etmedikçe, aynı yöntemi kullanmadıkça, onlarla ortak bir çalışma içine giremez.

7- Para harcama (kendine ya da başkasına hediye alma, bir şeyler ısmarlama, gerekli şeyleri alma gibi) konusunda kendisi ve başkalarına yönelik cimri bir tutum içindedir.

Para gelecekte belki hiç olmayacak şeyler için elde tutulması gerekli bir şey olarak düşünülür.

8- Kuralları konusunda son derece katı ve inatçıdır.[1]

Psikanaliz bu tür "kişilik bozukluğunu" anal dönemle ilişkilendirir.

Obsesif-kompülsif kişilik bozukluğun obsesif-kompülsif bozukluktan farklı olduğu düşünülür. Kişilik bozukluğunda kompülsif davranışlar görülmez.

DipnotlarEdit

  1. Obsesif Kişilik Bozukluğu, Psikiyatrist.Net