FANDOM


Tanık ehliyeti adli psikiyatride mahkemede tanık olarak ifade veren kişilerin tanıklığa ehil olup olmadıklarının saptanmasıdır. Kimi Avrupa ülkelerinde tanık ifadesinin inandırıcılığı psikoloji uzmanı tarafından tespit edilir. Türkiye'de ceza muhakemelerinde tanıklık ehliyeti aranmaz.[1] Karar merciinin tanıkların özel durumunu göz önünde tutacağı düşünülür. Bununla birlikte tanığın "istifade edilebilir" olması istenir.

DipnotlarEdit

  1. Feyzioğlu, Metin (1996), Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, AÜ Hukuk Fak. Yayınları: Ankara, s. 88