FANDOM


Zaman yönetimi (İng. Time management) ekonomide mevcut zamanın optimal şekilde kullanılmasını ifade eder. Bireylerdeyse zaman yönetimi iş ve boş zamanda önemli işlerin yapılabilmesi için zamandan tasarruf etme anlamına gelir. Psikolojik danışmanlıkta öncelikle hangi yaşam alanlarında hangi işlerin ne kadar süre yapıldığının yazılı olarak tespit edilmesiyle işe başlanır. Böylece boşluklar ve "kötü kullanılan" zamanlar saptanır. Ayrıca kimi faaliyetlerden vazgeçilip geçilemeyeceği ya da başka faaliyetlerin güçlendirilip güçlendirilemeyeceği araştırılır. Bir sonraki aşamada kişinin yapması gereken faaliyetler arasında öncelikler belirlenir. Böylece yapılması gereken faaliyetler önem ve aciliyete göre sıralanır. Ortaya çıkan planlama gün sonunda gözden geçirilir ve bir sonraki uygulama için plandaki gerçek dışı yanlar düzeltilir. Ana akıma göre burada yapılan günlük hayatın şematize edilmesi değil, yaşamda gerçekten önemli olan şeylerin ne olduğu sorusuna aranan yanıtta yardımcı olmaktır.